Forskning och utveckling

Avdelningen för forskning och utveckling ansvarar för all vidareutveckling och strategiska forskningsprojekt inom Allgaier Process Technology.

Avdelningen koordinerar dessutom tjänster från våra nationella och internationella anläggningars teknikcentra. I dessa testanläggningar utförs tester och praktiska prov för produkt- och processoptimering. Aktiviteterna omfattar tvättnings-, torknings-, kylnings-, siktnings- och sorteringsprocesser. Fokus ligger på bulkgods inom alla branscher.

Dr. Mathias Trojosky

Head of R & D and Innovation Management

+49 (0) 7161 301-101
+49 (0) 7161 301-5035

Downloads

Allgaier Process Technology

Tel.: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier-group.com

Contact form