Fredrik Mogensen AB

Fredrik Mogensen AB

Fredrik Mogensen AB med säte i Hjo grundades 1947 och ingår sedan 1995 i Allgaier-koncernen.

Alltsedan siktmaskinen Mogensen Sizer uppfanns på 1950-talet anses Fredrik Mogensen AB som en av pionjärerna inom siktteknik. Med kompakt konstruktion, hög kapacitet och enkelt underhåll är Mogensen Sizer banbrytande inom sitt område.

Företaget tillverkar siktmaskiner enligt den patenterade Sizer-principen för kunder verksamma inom mineralindustri, gruvdrift, foderproduktion, kemisk industri, återvinning, läkemedelsindustri, biobränsle- och livsmedelsindustri över hela världen. Tack vare expertkunskaper erhållna från mer än 3 000 materialtester har vi siktningserfarenhet av mer än 400 olika slags bulkgods.

Fler än 2 000 kunder över hela världen drar nytta av vår omfattande expertis. Vi levererar högkvalitativa, specialanpassade produkter, och strävar efter att alltid leverera en komplett lösning utifrån kundens specifika siktningsbehov.

Fredrik Mogensen AB

Sveavägen 26
544 50 Hjo

+46 503 323 40

Brands

Downloads