Global distribution

Vårt breda lösningsutbud inom tvättning, torkning, kylning, siktning och sortering gör oss till en pålitlig partner för företag verksamma inom många olika branscher. Allgaier Process Technology förfogar över ett globalt nätverk bestående av egen säljpersonal och partner som servar våra kunder på alla våra viktiga marknader. Vi är närvarande över hela världen, och kan hjälpa dig med allt från teknisk rådgivning till test vid våra tekniska center, gemensam utveckling av skräddarsydda lösningar, installation och service.

Om du har några frågor eller behöver information om våra produkter och lösningar, kontakta kontaktpersonen för din region:

  • Västeuropa (utom Frankrike)
  • Östeuropa och OSS
  • Frankrike, Mellanöstern, Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Latinamerika

Kontakta
Allgaier Process Technology

+49 (0) 7161 301-175
+49 (0) 7161 34268

Downloads

Allgaier Process Technology

Tel.: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier-group.com

Contact form