Mogensen Sizer SE

Egenskaper

Mogensen Sizer SE är en effektiv, kompakt och flexibel siktmaskin för bulkgods inom processindustrin. Maskinens linjära rörelsemönster möjliggör noggrann, effektiv siktning av grova och kraftigt slitande material.

Funktionsprincip

Mogensen Sizer SE är en kompakt kortdäckssikt med hög siktningskapacitet för många olika branscher där kraven är höga.

Sikten drivs av två vibrationsmotorer med ett linjärt rörelsemönster som förhindrar stopp i siktarna och luckrar upp samt fördelar materialet i maskinen, vilket gör att siktens yta utnyttjas effektivt.

Systemet är mycket flexibelt beträffande utformningen av inlopp och utlopp.

Service och underhåll är enkelt och problemfritt tack vare stora, lättöppnade och säkert infästa serviceluckor med dammskydd. Luckorna består av 0,5 m breda moduler försedda med två snabblås.

Mogensen Sizer SE är primärt avsedd för separering av material i storleken 0,1–30 mm, och kan hantera stycken med upp till 50 mm storlek. Den har 5 siktdäck som kan fås i storlekar från 0,5 m till 2,0 m bredd.

Fördelar

 • Stort genomflöde, små utrymmeskrav
 • Enkelt underhåll med enkelt och snabbt siktbyte
 • Hög siktningskapacitet
 • Låg energiförbrukning
 • Robust och driftsäkert utförande
 • Motorstyrenhet med bromsfunktion
 • Modulär uppbyggnad

Branscher

 • Foder
 • Biobränsle/pellets
 • Sten och jord
 • Livsmedel
 • Kemi
 • Gruvdrift (kol/malm)

Tillval

 • Siktspänningsövervakning
 • Siktrengöring
 • Fotplattor
 • Utföranden enligt ATEX 22
 • Slitskydd
 • Vibrationsdämpning för reduktion av dynamiska krafter med upp till 85 %
 • Säkert och enkelt byte av vibrationsmotor
Jonas Jonasson

Sales
Fredrik Mogensen AB

+46 702 24 87 28

Downloads

Allgaier Process Technology

Tel.: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier-group.com

Contact form