SEPARATIONSBORD GSort

Egenskaper

Separationsbord används för effektiv separation av material efter deras täthet. GSort-modellen lämpar sig särskilt för separation av produkter med hög densitet och kornstorlek upp till 80 mm.

Funktionsprincip

Separationen åstadkoms genom en vibrationsrörelse på en lutande bottenyta. Uppstigande luft strömmar underifrån genom denna yta och har två effekter på den produkt som behandlas: Produkter med lägre densitet svävar utan att beröra ytan och glider på luftströmmen ned till det undre området av bottenytan. Produkter med högre densitet berör bottenytan och transporteras av vibrationen upp till det övre området av bottenytan. Ju större skillnaden i produktdensitet är, desto större kornstorlekar kan processas.

För total eller delvis återföring av luft kan också utsugningshuvar och luftkanaler monteras till.

Produktpaletten omfattar tre modeller med olika bredd (0,6, 1,0 och 1,5 m).

 

Fördelar

 

HÖGRE EFFEKT

GSort presterar över 80 % mer än etablerade metoder.

MINIMALA PROCESSKOSTNADER

Den nya GSort kan ersätta eller komplettera sättborden – kostnader för vatten etc. undviks.

Energikostnaderna reduceras. Kostnaderna för montering och demontering samt för transport reduceras genom den nya designen.

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

Det omarbetade säkerhetskonceptet med ett nytt skyddslock höjer säkerheten och uppfyller de aktuellaste tekniska standarderna.

MAXIMAL FLEXIBILITET

Den nya designen ger reducerad stilleståndstid och garanterar stabila prestanda.

ROBUST DESIGN

De tekniska parametrarna är individuellt inställbara.

Den nya designen säkerställer optimalt rumsutnyttjande. Kan användas även med aggressiva medier. Totalhöjden har reducerats till ett optimum.

ENKEL HANTERING

Intuitiv användning.

Enkel design.

Enkel montering och demontering samt transport.

MILJÖVÄNLIG

Tack vare det torra separationsförfarandet sparas vatten. Dessutom har energiförbrukningen per ton reducerats väsentligt.

Den nya GSort är flexibel och kan användas för separation av många olika material efter densiteten hos de ingående ämnena. GSort erbjuder framför allt stora fördelar för efterföljande branscher och material.

Återvinning

Plaståtervinning

 •  Byggmaterial
 •  Finmetaller
 •  Glasåtervinning
 •  Kabelavfall
 •  Elektronikskrot
 •  Slagg
 •  Gruvdrift
 •  Baryt
 •  Kol
 •  Järn
 •  Brunkol
 •  Wolfram
 •  Zirkonium
 •  Ilmenit
Juan José Cebrián

Sales
Allgaier Mogensen S.L.U.

+34 91 577 62 77
+34 91 575 74 95

Downloads

Allgaier Process Technology

Tel.: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier-group.com

Contact form