Serviceavtal

Allgaier Process Technology erbjuder serviceavtal för installationer inom tvättnings-, torknings-, kylnings-, siktnings- och sorteringsområdet. Vi kan även erbjuda produktion av provpartier.

Våra tekniska center har kapacitet för små och medelstora produktionsvolymer. Vårt fokus är bulkmaterialhantering inom alla branscher.

Vi kan hjälpa dig:

  • Vid kapacitetsflaskhalsar i din produktion
  • Om du inte förfogar över en egen produktionsanläggning
  • Vid plötsliga driftavbrott eller systemombyggnader
  • För produktion av provpartier

ALLGAIER Process Technology GmbH

Trocknen, Kühlen, Sieben
Thomas Oberer
Tel.: +49 7161 301-100
thomas.oberer@allgaier.de

ALLGAIER Process Technology GmbH

Mogensen GmbH & Co. KG

Sieben, Sortieren
Tel.: +49 4103 80 42 0
Fax: +49 4103 80 42 40
info@mogensen.de
 

Mogensen GmbH & Co. KG

Allgaier Mogensen S.L.U.

Waschen, Sieben, Sortieren
Luis Pascual
Tel.: +34639113449
Fax: +349757495
luis.pascual@almo.es

Allgaier Mogensen S.L.U.

Kontakta
Allgaier Process Technology

+49 (0) 7161 301-175
+49 (0) 7161 34268

Downloads

Allgaier Process Technology

Tel.: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier-group.com

Contact form