Företag

Allgaier Process Technology

Allgaier-koncernen har tydliga strukturer och ansvarsområden för alla sina divisioner, företag och samarbetspartner över hela världen.

Divisionen Allgaier Process Technology marknadsför sina lösningar via företag i Tyskland, Sverige, Spanien, USA och Indien samt många försäljningskontor över hela världen till mer än 30 000 potentiella kunder inom bulkmaterialhantering. Divisionens globala varumärken Allgaier, Mogensen, Gosag och Mozer representerar skräddarsydda och innovativa processtekniska lösningar.

Kontakta
Allgaier Process Technology

+49 (0) 7161 301-175
+49 (0) 7161 34268

Downloads

Allgaier Process Technology

Tel.: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier-group.com

Contact form