Profil

Skräddarsydda, innovativa lösningar för bulkmaterialhantering inom processindustrin

Allgaier Process Technology är med sin omfattande kompetens din perfekta partner för allt som rör processteknik.

Med varumärken som Allgaier, Mogensen, Gosag och Mozer samt närvaro i mer än 40 länder över hela världen erbjuder vi såväl standardiserade som skräddarsydda system och anläggningar för industriell tvättning, torkning, kylning, siktning och sortering av allt slags bulkgods.

Allgaier Process Technology är med mer än 50 års erfarenhet en viktig leverantör inom många olika branscher såsom avfall och återvinning, gruvdrift, sten och jord, alternativa bränslen, kemi, livsmedel, foder, trävaror, keramik, plast och metallurgi.

Företaget försörjer mer än 30 000 kunder inom processindustrin med skräddarsydda och innovativa lösningar baserade på omfattande erfarenhet från mer än 45 000 tester.

Tack vare det nära samarbetet mellan koncernens olika företag uppnås effektiva och smidiga arbetsflöden och viktiga synergifördelar. Med kompetens från många olika områden och kulturer och kontinuerlig förbättring av processer och arbetsflöden säkerställs jämn kvalitet, hög produktivitet och effektiv resursanvändning.

Korta steg mellan tanke och handling är hemligheten bakom vårt försprång.

Kontakta
Allgaier Process Technology

+49 (0) 7161 301-175
+49 (0) 7161 34268

Downloads

Allgaier Process Technology

Tel.: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier-group.com

Contact form